Om Danske Mink

Her kan du læse mere om Danske Mink, som er foreningen der arbejder for at genskabe den Danske minkbranche.

vi er Danske Mink

Før nedlukningen af minkbranchen i november 2020, beskæftigede den Danske minkbranche 4.000 fuldtidsstillinger og eksporterede skind for cirka 5 milliarder kroner årligt.

Danske Mink er foreningen for danske minkavlere. Vi er et non-profit foretagende, som ikke skal tjene penge til ejerne. Alle midler som investeres gennem os, skal gå til genrejsning og udvikling af den Danske minkbranche.

Vi betragter os selv som en servicevirksomhed, der skal stille sine kompetencer til rådighed for alle de avlere og følgeerhverv, der ønsker at blive en del af fællesskabet og bidrage til genskabelsen af verdens bedste produktion og eksport af kvalitetsskind. Vi har arbejdet med disse opgaver siden regeringen lukkede os ned i november 2020.

Kontakt os

DM_Weblogo_Trans_Blue_700x500.png

FOKUSOMRÅDER I 2024

Med afsæt i strategien om at genetablere den Danske minkbranche og tilhørende infrastruktur, sætter Danske Mink ekstraordinært fokus på disse områder i 2024.

DM_Icon_Minks.png
Danske avlsdyr

Vi har etableret et samarbejde med erfarne danske avlere om at etablere en avlsbank der lever 100% op til myndigheder og foreningens gældende bekendtgørelser for minkavl i Danmark. Vi forventer at have første kuld klar i 2025 og vi vil løbende holde vores medlemmer informeret om udviklingen.

DM_Icon_Farms.png
Minkfarme

For at genetablere infrastrukturen i den danske minkbranche, er det væsentligt at vi identificerer og markedsfører tomme farme der ikke afventer udmåling af erstatning, men som kan tages i brug hurtigst muligt.

DM_Icon_Godkendt.png
Politik

I 2024 vil vores politiske indsats primært dreje sig om at forhandle om- og sikre fornuftige vilkår for danske avlere og samtidig optimere rammer og infrastruktur for branchen.

DM_Icon_Hotel.png
Minkhotel

Som en udvidelse af vores etablering af en dansk avlsbank, vil vi arbejde på at etablere et "minkhotel" hvor de avlere der vil igang, kan opbevare dyr der købes af avlsbanken, indtil flere farme er tilgængelige.

DM_Icon_Support.png
Rådgivning

Vi vil fortsat afsætte ressourcer til at være bindeled mellem vores medlemmer, myndigheder og branchens infrastruktur, for at minimere mængden af forhindringer den enkelte avler står over for under genstarten.

DM_Icon_Nedrivning.png
Materiale

Vi vil etablere et stærkt samarbejde med de virksomheder der er udvalgt til at nedrive landets minkfarme, om at lade vores medlemmer købe materialet på fordelagtige vilkår med henblik på genbrug.

TIDSLINJEN FOR DANSKE MINK

Foreningen blev stiftet i april 2021 af foreningens formand, Louise Simonsen, og en række danske minkavlere med det formål at sikre branchens overlevelse. Her er tidslinjen for vores indsats:

2021

FORHANDLINGER

Danske Mink forhandler med myndighederne og der bliver enighed om retningslinjer for branchens genåbning.

2022

KLARGØRING

Danske Mink arbejder med myndigheder og medlemmer om at fastlægge de gældende rammer for branchens genstart.

2023

GENSTART

Minkbranchen genåbner og de første avlere henter dyr hjem fra udlandet og begynder at bygge den danske bestand af kvalitetsmink op igen.

2024

INFRASTRUKTUR

I 2024 vil Danske Mink arbejde på at gøre det lettere for danske avlere at komme i gang, samt forhandle med myndighederne om muligheden for genkøb af de farme der står til nedrivning.

BESTYRELSEN I DANSKE MINK

Bestyrelsen i Danske Mink består af formand, Louise Simonsen, samt advokat Lars Borring og strategisk rådgiver Jesper Nyholm.

DM_Best_LS.jpg
Louise Simonsen
Formand | [email protected]
DM_Best_LB.jpg
Lars Borring
Næstformand | [email protected]
DM_Best_JN.jpg
Jesper Nyholm
Bestyrelsesmedlem | [email protected]

KONTAKT DANSKE MINK

Udfyld formularen med din besked eller kommentarer.