En ren tilståelsessag…

Ansvaret for minkskandalens milliardregning er nu placeret!

I kølvandet på udmeldingen om at minkskandalens estimerede omkostninger nærmer sig 30 milliarder kroner, har den manglende ansvarstagen fra landets regering stille og roligt flyttet sorteper fra statsministeriet ud til minkavlerne, som i landets medier anklages for grådighed, lemfældig udfyldelse af erstatningsformularer og generel mangel på samfundssind.

Med andre ord famler vi danskere i mørket efter en præcis forklaring på, hvorfor vi alle skal bidrage med endnu flere skattekroner, for at rydde op efter en forhastet og ulovlig beslutning i november 2020.

Carl Valentin (SF) erkender ansvaret for milliardregningen

I en Zetland artikelserie hvor journalisten dykker ned i tallene bag minkskandalen, interviewes Carl Valentin (SF) om sin rolle under forhandlingerne af kompensationsaftalen. Carl citeres for at være stolt af at stå bag den dvale kompensationsmodel der er så økonomisk ringe, at næsten ingen avlere (15 ud af 1.200) kunne tillade sig at vælge denne ordning, men derimod måtte ty til den dyre løsning; at lukke deres forretning og blive tildelt fuld kompensation.

Hvordan kan Carl være stolt?

Carl er på en mission. Han så personligt helst at hele minkbranchen aldrig nogensinde kom til fode igen. Problemet er bare, at der aldrig har været politisk opbakning til denne mission. Den seneste reelle afstemning i folketinget (B71) om hvorvidt minkavl skulle forbydes i Danmark blev gennemført så sent som halvandet år før nedlukniningen, hvor kun 19 af folketingets 179 medlemmer stemte for.

Derfor har Carl vurderet, at det, koste hvad det vil, var bedst at forhandle sig til en kompensationsmodel der sikrede at landets minkavlere ikke genstartede deres erhverv.

”…Men vi syntes ikke, at minkindustrien skulle starte igen, og jeg tror, at det havde været en kæmpemæssig fejl at indrette den her kompensationsordning sådan, at folk startede op igen.”
Carl Valentin (SF) i Zetland 19. februar 2024.

33% af landets minkavlere havde hellere valgt dvaleordningen

I Danske Mink er vi bekendt med at flere end 400 minkavlere havde tilkendegivet at de ønskede en dvaleordning frem for at lukke deres forretning. Det svarer til en tredjedel af alle danske avlere. 400 avlere der i stedet for blot at gå i dvale indtil erhvervet blev genstartet januar 2023, nu skal kompenseres for driftstab frem til 2030, have erstatning for bygninger og maskiner, samt være vidner til Danmarks største nedrivningsarbejde i deres egen baghave.

Det eneste positive i denne tilståelsessag er, at danskerne nu kan se at regningens størrelse ikke skyldes grådighed blandt minkavlerne, men derimod lemfældig prioritering af skattekroner fra et absolut mindretal af landets folkevalgte politikere.