Aktivister trænger ind på dansk farm

Torsdag den 11. januar 2024 afholdt ministeren for Fødevarer, landbrug og fiskeri åbent samråd om bedre dyrevelfærd for mink. Se samrådet her og læs Danske Minks respons.

Fødevareminister Jacob Jensen adresserede på samrådet en serie billeder, ulovligt taget af dyreværnsorganisationen Anima på en dansk minkfarm i november 2023. SF’s Carl Valentin havde indkaldt til samrådet og førte an i spørgsmålene til ministeren.

Du kan se hele samrådet online på folketingets hjemmeside, eller læse en opsummering af samrådet på avisendanmark.dk.

Hvad mener Danske Mink?

Vores formand, Louise Simonsen, har i forlængelse af samrådet forholdt sig til følgende spørgsmål fra pressen:

Hvad er din umiddelbare reaktion på, at billederne fra Anima bliver taget op politisk?

Som udgangspunkt er både minkbranchen og jeg interesseret i, at vi som fag er en del af et samfund hvor vi hjælper hinanden med at gøre tingene bedre for os alle. Jeg betvivler således ikke, at Anima har gode intentioner, når de påkalder sig politisk opmærksomhed, og jeg finder det fornuftigt at man også politisk lytter med og forholder sig til de spørgsmål der rejses. Lige i dette tilfælde, er jeg ked af omstændighederne for opmærksomheden; altså at der ifølge materialet har været dyr med sygdom på en dansk farm og i særdeleshed den metodik Anima har lagt for dagen for at tage de omtalte fotos. Den form for selvtægt gør det svært at skabe gode rammer for samarbejde.

Føler I som erhverv, at I har politisk opbakning – og frygter I at miste opbakning i fremtiden?

Selvom hele branchen blev lagt ned af COVID i november 2020, og til trods for at hele processen om at kompensere branchen for selvsamme nedlukning er så langtrukken, så oplever vi bestemt ikke en mangel på politisk opbakning. Jeg er i særdeleshed glad for den dialog og det samarbejde vi har med politikere og myndigheder når det handler om at genstarte branchen. For selvom det i vores optik går alt for langsomt, så mødes vi for det meste med forståelse og en velvilje i forhold til at fjerne de forhindringer vi står over for.

Hvad tænker du selv om billederne? Er de udtryk for problemer med dyrevelfærd for danske mink?

Lad mig slå fast at dyrevelfærd er en absolut topprioritet i vores branche. Derfor gør de omtalte fotos ondt på os. Ikke udelukkende fordi de fotograferede dyr er syge, men også fordi det kan give indtryk af, at det er et billede af hvordan branchen arbejder. Intet kunne være længere fra virkeligheden. Hvis vi vender situationen om, kunne man på den pågældende farm have taget fotos af 3995 friske mink, frem for 5 fotos af den del der er sygdomsramt og under behandling. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der helt naturligt kan opstå sygdom blandt en lille del af dyrene på en farm, akkurat som blandt os mennesker, og jeg kan garantere for at alle minkavlere gør hvad de kan, for at undgå alle former for dårligdomme i deres besætninger.

Dyreetisk Råd har konkluderet, at den nuværende måde at holde mink på i Danmark med små trådbure ikke er dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig. Mener I hos Danske Mink, at der er brug for at ændre måden, man holder mink på?

Minkerhvervet handler ikke kun om at avle mink; det er en del af en større kulturhistorie om, hvordan vi som samfund vælger at leve og arbejde. Lukningen af minkbranchen var en stor beslutning, der påvirkede utrolig mange menneskers liv og job. Når vi taler om at genopbygge branchen, skal man være opmærksom på at nedlukningen udelukkende skyldtes COVID. Genopbyggelsen handler således ikke om hvorvidt branchen har en eksistensberettigelse eller ej, men om at vi værner om- og videreudvikler de traditioner og færdigheder der er opbygget gennem mange år.

Er der en bekymring hos jer, at dyreaktivister kan finde på at trænge ind på minkfarme?

Som jeg nævnte indledningsvis, så er kriminel adfærd som ulovlig indtrængen på privat grund svært foreneligt med fornuftig og konstruktiv dialog om en given problemstilling. Derudover er det i bund og grund meget paradoksalt, at dyreaktivister arbejder på denne måde, da de ved at trænge ind i et lukket økosystem, uden at følge de stringente krav til sanitet branchen er underlagt, jo netop eksponerer den pågældende besætning for unødig risiko. Det giver ingen mening og har ingen steder hjemme.

Hvorfor er der brug for at minkerhvervet bliver genopbygget?

På spørgsmålet om hvorvidt vi som branche bør fokusere på at blive endnu bedre til at skabe bedst tænkelige rammer for de dyr der udgør essensen af vores erhverv, er svaret et klokkeklart ja. Det er netop derfor at vi som branche aldrig holder os tilbage når det gælder om at inddrage faglige eksperter til at se tingene udefra og komme med anbefalinger til optimering. Kunsten er at finde konsensus mellem de input vi får fra dyrlæger, forskningsinstitutioner, myndigheder og internationale kolleger, og samtidig have for øje at denne konsensus skal kunne konverteres til praktisk mulige løsninger.